Český Červený Kříž - Logo

Přeji krásné dobré odpoledne, dnes je neděle 23. září 2018. Svátek dnes slaví Berta.

Jméno:

Heslo:

Vítejte

Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost pokračovatelkou v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6.2.1919, v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit, zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování.Aplikaci První pomoc v mobilu si můžete zdarma stáhnout zde:

http://bit.ly/19uoZCs http://bit.ly/1bQnGfv

Copyright © 2008, Petr Vopalecký Petr Vopalecký - logo