Oznámení o likvidaci spolku
Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa v likvidaci oznamuje, že vstoupil dne 30.9.2018 do likvidace.
Likvidátorem byl jmenován Bc. Jan Vlček, bytem Česká Lípa, Paní Zdislavy 421/2, PSČ 47001.
Věřitelé se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky v zákonné lhůtě na adrese likvidátora.
Bc. Jan Vlček